Digidreumesen

Media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen. Bewust werken aan een zorgvuldige mediaopvoeding is een relatief nieuw terrein. Wat doen we ermee op kinderdag-verblijven en peuterspeelzalen? En hoe gaan we er thuis mee om? Hoe verhouden digitale activiteiten zich tot spelen en voorlezen? Wat zetten we in en vanaf welke leeftijd? 

Digidreumesen helpt digitale media verantwoord, positief en spelenderwijs in te zetten voor jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelen en leren gaan bij kinderen gelijk op. Of kinderen zich ontwikkelen hangt af van de kwaliteit van digitale media én de manier waarop ze kunnen leren. Hoe beter de begeleiding hoe meer kinderen leren en vol zelfvertrouwen mediawijs opgroeien!

 

Digidreumesen is een initiatief van het Kinderopvangfonds voor professionals in de kinderopvang en ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar.

home1

Mediawijsheid

Digitale media bieden kinderdagverblijven en peuterspeelzalen tal van kansen om in te spelen op de behoefte, kennis, kunde en wensen van elk kind. Digidreumesen helpt met deskundig advies, inspirerende inzichten en praktische tips om mediawijs te worden. Daarnaast is er een speciale maatwerk training voor pedagogisch medewerkers. In deze training leer je digitale media optimaal in te zetten en kinderen spelenderwijs te ondersteunen in hun ontwikkeling. Lees meer...

 

 

vertelplaat

Vertelplaten, Apps & Prentenboeken

Voorlezen is hartstikke belangrijk! Door dagelijks  voor te lezen vergroot je de woordenschat van de peuter. Dat is belangrijk want een bagage aan woordenschat geeft de peuter zelfvertrouwen. Het leert de wereld beter te begrijpen. Voorlezen is nog leuk ook ... zeker met de nieuwe vertelplaten waarin tal van woorden zijn verwerkt die peuters moeten kennen als ze naar groep 1 gaan.  

Ben je op zoek naar leuke, betrouwbare tips over apps en digitale prentenboeken die leerzaam zijn voor jonge kinderen? Lees meer...

 

Mediawijsheidmarkt

Toolbox Visie op Media in de Kinderopvang

De noodzaak voor een goed onderbouwde visie over mediaopvoeding wordt steeds groter. Met de Digidreumesen Toolbox Visie in de Kinderopvang kunnen bestuur, leiding en medewerkers van kinderopvangorganisaties gestructureerd nadenken over alle facetten van mediawijsheid in de kinderopvang.

 

Het concrete format met gesprekskaarten en informatiekaarten helpt om stapsgewijs zelf een goede pedagogische visie en beleid op mediawijsheid te ontwikkelen en te vertalen naar het dagelijkse ritme van peuters en kleuters.  Lees meer...

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid

Hoofdmenu

Zoek