Digitale prentenboeken

moon

 

De meeste kinderen groeien op met een computer of tablet pc thuis. In de kinderopvang is het gebruik van bijvoorbeeld een iPad ook een goed idee. Wat dacht je van samen met de kinderen een digitaal prentenboek lezen?

 

Gewend

Bij de meeste kinderen en pedagogisch medewerkers thuis heeft de computer, iPad of smartphone allang een plekje veroverd. Kinderen zij er al aan gewend. Maar in de kinderopvang is het gebruik van een laptop, mobiel of tablet pc nog niet zo ingeburgerd. Vaak wordt gedacht dat bijvoorbeeld digitale prentenboeken of games niets toevoegen aan de ontwikkeling van kinderen. Jammer, want voor kinderen en voor de pedagogisch medewerkers hebben ze echt wat te bieden.

 

(Digitale) prentenboeken

Voorlezen wordt zowel thuis als in de voorschoolse opvang gestimuleerd en de inzet van digitale prentenboeken past daar bij. Gelukkig, want inmiddels zijn er mooie initiatieven op internet te vinden, zoals www.wepboek.nl,

www.bereslim.nl, www.fundels.nl, die ook in de kinderopvang prima kunnen worden gebruikt. Recent onderzoek laat zien dat digitale prentenboeken een grote bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling van kinderen. Reden genoeg dus, om ermee aan de slag te gaan!

 

Aansluiting bij VVE

Kies een prentenboek dat past bij het thema waar je op dat moment mee bezig bent. Zo zorg je ervoor dat het gebruik van digitaal aanbod voor kinderen (zoals een app) ingepast kan worden in de VVE-methode. In de beoordelingen van Digidreumesen wordt rekening gehouden met de VVE-thema's. Je kunt zelfs apps op een VVE-thema selecteren.

 

Werken aan de ontwikkeling

Bij het gebruik van digitale prentenboeken worden verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen aangesproken. Stimuleer de spraak-taalontwikkeling door ruimte te geven aan opmerkingen van de kinderen en gevarieerde vragen te stellen. Verschillende soorten vragen lokken verschillende reacties uit. Hoe opener de vraag, hoe meer taalproductie. Gebruik aanwijsvragen, ja/nee- en of/of vragen, wie/wat/waar-vragen, waaromvragen, hoe-vragen, tegendeelvragen, vragen naar eigen ervaringen.

Stimuleer de denkontwikkeling door voor het gebruik van een app een luister- of kijkvraag te stellen. Vraag tijdens het kijken of spelen of de kinderen een oplossing weten. Praat na over een verhaal of spel. 

Stimuleer de spelontwikkeling door letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden om na afloop een ervaring te herbeleven (door naspelen bijvoorbeeld). Zorg voor materialen die kinderen herkennen van de app. Volg hierbij het spel van de kinderen en neem het niet over. De motorische ontwikkeling stimuleer je door het kijken actief te maken. Laat de kinderen meedansen op de begintune of tijdens een lied of dansje in het programma. Door samen kijken of spelen te stimuleren en kinderen regelmatig (positieve) feedback te geven, lever je een bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Praktisch gebruik

Inmiddels zijn er zelfs al speciale meubels ontwikkeld voor het gebruik van computers in de kinderopvang. Zo’n meubel is speciaal voor het gebruik door jonge kinderen ontworpen. Naast een vrolijk uiterlijk, zijn de draden bijvoorbeeld goed opgeborgen en is het meubel af te sluiten. Voorbeelden: Hyperfurniture en Kikkerdeklik. Een gewone iPad (met of zonder standaard) kan natuurlijk ook. Jonge kinderen kunnen een tablet makkelijk bedienen. De intuïtieve bediening sluit aan bij de nieuwsgierigheid van jonge kinderen en oefent intussen de fijne motoriek. Ook biedt een tablet gelegenheid tot samenspel en sluit het apparaat aan bij de korte concentratieduur van peuters. Een tablet gaat na korte tijd 'radiostilte' vanzelf uit.

© 2012 Het Kinderopvangfonds • Powered by Medid